SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAParamahamsa Vishwananda živě

Tweety posílané Paramahamsou Vishwanandou (původní tweety na Twittwer.com/Vishwananda)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PRAVÁ DUCHOVNOST - 7. 10. 2017

Když lidé říkají, že chtějí Boha... Hmmm.... ani neví, o čem mluví a ještě méně ví, oč žádají. V dnešní době jsou jóga a seberealizace spolu s programy osobního rozvoje něčím populárním, módou a ne tím, čím by měly být: opravdovým hledáním něčeho většího, vyššího nebo alespoň jiného. Pak teprve je to opravdová touha po pravdě, Bohu a realizaci naší pravé podstaty. Oblast spirituality přináší velmi atraktivní nabídky, ale jen pár velmi výjimečných lidí je opravdu využije. Všechny vnější podoby spirituality bezpochyby zlepší kvalitu života, ale to nestačí k poznání života jako takového. A neznamená to ani, že je člověk duchovní. Co je tím ukazatelem, zda je člověk duchovním hledajícím nebo duchovním spotřebitelem? SÁDHANA A ODEVZDÁNÍ. Pokud člověk nedělá sádhanu jako něco, co je důležitější než všechno ostatní, dokud sádhana není jako dýchání, pak by si neměl o sobě myslet, že je duchovní. Samozřejmě si to myslet může, ale sama skutečnost ukáže, jak to je. Druhá věc je odevzdání: odevzdat se disciplíně, každodenním povinnostem, každé situaci, ze které se člověk může učit a postoupit dál, sloužit, chránit obecné hodnoty, stát za pravdou, láskou a životem v celistvosti a opravdovosti. Toto všechno je začátek odevzdání se, cesta odevzdání. Kolik z vás toto opravdu chce a je připraveno za to dát život? 
 
—Paramahamsa Vishwananda  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ÚČEL SATGURUA - 7. 10. 2017

Člověk doopravdy neví, jak drahocenné je mít Satgurua, dokud nedosáhne dokonalosti prostřednictvím své sádhany. Ano, potřebujeme Mistra, aby nás vedl od našeho duchovního zrození duchovním raným dětstvím, dětstvím, dospíváním a dospělostí, ale klíčovou roli hraje Satguru ve finále duchovní cesty. Dokud nejste ve finále, může vám pomoci duchovně pokročit kdokoli. Ale Satguru uzavírá finále a otevírá to nejvyšší! To znamená, že s pomocí Gurua, posvátných písem a sádhany může člověk dosáhnout svého nejvyššího bodu, vrcholu duchovní hory. Ale pouze s pomocí svého Satgurua může člověk vyskočit k věčné obloze a pevně zakotvit v realizaci. Jako lidé můžeme dosáhnout vrcholu hory vlastním úsilím. Ale abychom dosáhli oblohy, potřebujeme Satgurua. Kdo je tou oblohou? Satguru vymaže poslední vrstvy ega z našeho vědomí; zažít to, znamená zažít to nejvyšší, které není tím finálním. To je význam Satgurua: ukotvování duchovních hledajících v nejvyšší realizaci. Džai Gurudév. 
 
—Paramahamsa Vishwananda  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VIDĚT PRAVDU - 5. 10. 2017

Existují dva právní systémy: jeden říká, že dokud se neprokáže nevina, člověk je vinen, ten druhý říká, že člověk je nevinný, dokud se neprokáže vina. Podobně existují dva druhy lidí: ti, kteří hledají Boha pozitivně a ti, kteří Jej hledají negativně. To znamená, že ti první jsou upřímní a více v srdci a druzí strádají a jsou více v hlavě. Ti první jsou připraveni dělat vše, co zde mají dělat, zatímco ti druzí jsou jako přívěsy za auto, což znamená, že jedou kupředu díky těm, kteří do pohybu vložili svou sílu a úsilí. Víte, člověk si pořád myslí, že by těmto přívěsům měl pomáhat, ale už tomu přestává věřit. Možná to je špatně, protože vše, co děláme, můžeme proměnit ve službu Bohu. A to je v pořádku. Ale! Děláme opravdu správnou věc? Když lidé říkají, že věří v Boha a mluví o tom a o svých zkušenostech nebo vědomostech, člověk si pořád myslí, že chtějí Pána! Ale ve skutečnosti jsou to oni, kdo zapomněli, co Krišna říká v Gítě o druzích víry a čtyřech typech lidí, kteří k Němu přichází nebo Jej hledají nebo od Něj něco chtějí. Podle toho, jak to nyní vidím, je mojí zásadou: jsou nevinní, dokud se neprokáže vina. To je, jak se zdá, špatně. Člověk nevěří v sebe, že jeho hledání je správné, dokud to On neprokáže tím, že přijde a postará se o něj. Jinými slovy: „Nedůvěřuji tomu, co lidé říkají. Milovaný, pokud si myslíš, že se mýlím, pomoz mi prosím uchopit to správně a dělat to správně.“ Člověk bude podporovat, co je dobré a hodnoty dobra, konec konců nežije jen pro sebe. Takže bude podporovat dobro, ale nemá přitom pocit, že je tady zapotřebí jeho důvěra. „Možná smutek zatemňuje moji vizi a zahaluje moje vnímání, ale ty vidíš Pravdu. Prosím pomoz mi tomu správně porozumět a vidět Pravdu.“ To je modlitba, se kterou bychom měli žádat Boha, abychom se stali čistými a pravdivými. 
 
—Paramahamsa Vishwananda  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PRAVÝ ODDANÝ PÁNA - 5. 10. 2017

Guruovo požehnání v sobě obsahuje vše, s takovou jednoduchostí; taková je to krása! Ale pokud si člověk nezačal jednoduchost cesty bhakti užívat a nerozpoznal ji, stojí pořád ještě přede dveřmi a nevydal se na cestu. Proto neexistuje mnoho knih o bhakti, protože v přítomnosti je vše jednoduché a bezprostřední. Není potřeba o tom číst knihy, protože to přichází skrze životní zkušenosti. Na druhou stranu, pouze bhakti je schopna psát o Bohu, pravdě, lásce, Jeho slávě a líle. Je velký rozdíl v tom, jestli jsem oddaným Pána nebo jsem v procesu uvědomování si, že jsem oddaným Pána! V čem je rozdíl? Ten první z nich je realizovaný a ten druhý je dobrým člověkem. Člověk musí jít hlouběji než sem, jenom pak je to opravdové a skutečné. Dokonce i pamatování na Něj je Jeho milost. Jak bychom si mohli na Něj pamatovat bez Něj? Tedy On Sám k nám přichází jako připomínka Sebe sama. Jediné, co pak zbývá, je jen vložit do svého úsilí při vykonávání sádhany ochotu a upřímnost a více a více ukázňovat mysl tím, že ji budeme znovu a znovu zaměřovat na Něj. „Ode Mě přichází připomenutí, poznání a zapomnění.“ Rozhodnutí je na každém z vás: Pamatovat na Něj nebo zapomenout? Volba je na vás. 
 
—Paramahamsa Vishwananda  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZA VEŠKERÝM ÚSILÍM - 30. 9. 2017

Jakmile je jasný cíl, zbývá jedině držet se rozhodnutí, což znamená, že mysl už není přelétavá zleva doprava, ale je zaměřená jedním směrem, kromě Boha na ničem jiném nezáleží. Je důležité, aby si člověk řekl: „Myslím na sádhanu a proměnil vše v sádhanu a připomínku Boha.“ To spaluje úplně všechno, i člověka samotného. Proč? Protože člověk ve chvíli opouštění těla nechce ničeho litovat. Ale to nejdůležitější je: „Dělám tohle všechno, protože je to správné. Jsem si vědom(a) toho, že to není o tom, co dělám, ale jak.“ Toto „jak“ znamená upřímnost. Boha nepřitahuje úsilí, s jakým provádíme sádhanu, ale upřímnost, kterou do ní vkládáme. A také Ho nezajímá výsledek těchto činů, ale zájem o Něj. Můžete říct: „Děláme tohle všechno, jen abychom Ho potěšili; celá naše sádhana je pouhým kundem pro oheň jagny (ohništěm pro oheň posvátného ohňového obřadu, pozn. překl.) a já jsem obětí do tohoto ohně.“ Takto by měla být duchovní sádhana chápána: není to úsilí člověka, které ho přivede k Bohu, protože On je mimo jakékoli úsilí. Opravdu pouze upřímnost, srdce, láska a hluboká touha po Něm má tu moc Ho přitáhnout a přimět běžet k nám. Zbytek je Jeho čistá milost a láska. Vlastně ještě před Boží milostí je Satguruova milost a milost Maa (Božské Matky, pozn. překl.). BOŽE MŮJ... VŠECHNO JE JEHO MILOST. 
 
—Paramahamsa Vishwananda  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

NOŘENÍ MYSLI - 28. 9. 2017

Zaměřit mysl na Boha není jen nějaká mechanická činnost mysli, ale znamená změnit obsah mysli. Naše mysl je většinou plná odpadků. Proč odpadků? Protože myšlenky, které člověk má a se kterými se identifikuje, jej automatizují. Jsou to naše zvyky a tedy také naše identita. Takové myšlenky ničemu neslouží, kromě toho, že z nás dělají otroky našeho fyzického těla a chaotické nekontrolované mysli. Když začneme duchovní proces, měníme obsah své mysli tím, že ji plníme a prosycujeme myšlenkami o Bohu, čímž se míní Jeho podoba, vlastnosti, líla a sláva. Noříme naši mysl do těchto myšlenek, jako když se ponoří houba do vody, aby nasákla vodou. Když je tedy mysl plná myšlenek o Bohu, duchovních pravd, duchovního poznání a chápání, pak je taková mysl naším přítelem; jen taková mysl se může velmi snadno a přirozeně zaměřit na Boha, ponořit se do větších a větších hloubek. A když je mysl plná Boha, když je obarvena Jeho barvami, když vibruje Jeho vibracemi, což je Jeho jméno, pouze taková mysl může být snadno přilákána a přitáhnuta magnetem srdce. Když se mysl spojí a sjednotí s naším srdcem a magnetem lásky, který je v něm, pouze potom člověk opravdu žije duchovně a svobodně. 
 
— Paramahamsa Vishwananda

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O BEZPEČÍ - 27. 9. 2017

Jedna z věcí, která způsobí, že člověk v dospělosti zůstane nezralý, je potřeba být ochráněn, potřeba bezpečí. Takže člověku, který raději zůstává ve své komfortní zóně, život připadá hrozivý. Někdo si možná vybuduje silnou ochranu a zajistí si tak do určité míry nějaké bezpečí, ale nikdy to nebude na 100 %, protože 100% jistota je možná jen na hřbitově. Člověk navíc promešká šanci, aby se více dozvěděl a uvědomil si, že síla, kterou má v sobě, je daleko větší než cokoliv, co může sám vytvořit, neboť Stvořitel je daleko větší než to, co stvořil. Takže ti, kdo chtějí vnitřní bezpečí, jsou v podstatě negativní, protože samotný základ jejich života je nesprávný a je na něm postaveno tolik věcí. Není snadné být pozitivní, když si člověk myslí, že ochrana a bezpečí je vším. 
 
—Paramahamsa Vishwananda  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬